Categories

Categories

1.2 Hoe is het nu!

Om te weten wie jij wilt zijn gaan we eerst kijken hoe het nu is.
Hoe is het nu op verschillende vlakken in jouw leven.
We doen dat aan de hand van het levenswiel.

Kijk de video!